Contact

Vanuit het Ministerie van BZK worden de ambassadeursnetwerken begeleid om te bereiken dat er voldoende proefprojecten worden uitgevoerd, dat er inzicht wordt verkregen in de knelpunten die daarin optreden en om te zorgen dat de kennis ook wordt uitgewisseld onder de netwerken onderling.

Deze begeleiding is als gezamenlijke opdracht verleend aan Balance & Result en Building Changes.